Připravili jsme pro vás akci, jaká tu ještě nebyla

K billboardům a city-light vitrínám, objednaným na listopad nebo prosinec, vám dáme tisk plakátů zdarma!

Akce platí od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

Nevztahuje se na nabídky v režimu last minute.

Nabídka je omezena počtem ploch, proto neváhejte a vybírejte již nyní!

Reklamní plochy online

Od 1. září zákon zakazuje jakákoli reklamní sdělení podél dálnic a silnic první třídy v ochranném pásmu – okolo dálnic se jedná o 250 metrů, u silnic první třídy mohou stát billboardy nejblíže 50 metrů. Kromě billboardů musí zmizet i reklamy na mostech. Zůstat mohou například poutače benzinových pump, vyjmuty jsou také reklamní plochy pro provozovny, které se nacházejí v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jejich objektu. Zákon se týká všech pozemků – státních i soukromých. Netýká se ale poutačů v souvisle zastavěném území.

Nové billboardy

Bezpečí na silnicích je velmi důležité, proto i my se připojujeme a postupně budeme odstraňovat reklamní poutače, které nesplňují výše uvedené podmínky.

Jelikož váš zájem o outdoorovou reklamu neklesá, vytváříme pro vás plochy nové. Aktuálně se můžeme pochlubit novými billboardovými plochami u Aquacentra a dále city-light vitríny v obchodním centru Aupark v Hradci Králové. O dalších plochách stále jednáme. Budeme vás průběžně informovat.

Nové city-lighty

Chcete využít výhodné nabídky na tisk zdarma? Kontaktujte nás:

Josef Morkes
Josef Morkes

e-mail: josef.morkes@barth.cz
telefon: 605 221 053

Zdeněk Ceral
Zdeněk Ceral

e-mail: zdenek.ceral@barth.cz
telefon: 603 804 406

Adéla Žatečková
Adéla Žatečková

e-mail: adela.zateckova@barth.cz
telefon: 731 851 912